VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - SÚHRNNÉ SPRÁVY

SÚHRNNÉ SPRÁVY O ZÁKAZKÁCH ZA ROK 2020

SÚHRNNÉ SPRÁVY O ZÁKAZKÁCH ZA ROK 2019

SÚHRNNÉ SPRÁVY O ZÁKAZKÁCH ZA ROK 2018

SÚHRNNÉ SPRÁVY O ZÁKAZKÁCH ZA ROK 2017

SÚHRNNÉ SPRÁVY O ZÁKAZKÁCH ZA ROK 2016

SÚHRNNÉ SPRÁVY O ZÁKAZKÁCH ZA ROK 2015

SÚHRNNÉ SPRÁVY O ZÁKAZKÁCH ZA ROK 2014

SÚHRNNÉ SPRÁVY O ZÁKAZKÁCH ZA ROK 2013

SÚHRNNÉ SPRÁVY O ZÁKAZKÁCH ZA ROK 2012