VEDENIE ZŠ PRI ZDRAVOTNÍCKOM ZARIADENÍ KOVÁČOVÁ, KONTAKTY
VEDENIE ŠKOLY
Riaditeľ ZŠ
Mgr. Dušan Kapustík
Tel.:  045 544 5504
 
Mobil:  0915 830 099
 
E-mail:
zsprizz.kovacova@gmail.com
          045 520 8213
Štatutárna zástupkyňa riaditeľa ZŠ
Mgr. Zuzana Bartošová
Tel.:  045 544 5504  
          045 520 8219
Vedúca školského klubu detí
PhDr. Andrea Mrenicová