OBJEDNÁVKY A FAKTÚRY - ROK 2019

Rýchly prechod na záložku  (požadované miesto v stránke)

OBJEDNÁVKY ZA ROK 2019

Interné číslo Dodávateľ IČO Popis plnenia Hodnota plnenia Zmluva Dátum vyhotovenia Schválil
01 Up Slovensko s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava 2
31396674 Jedálne kupóny 07.01.2019 Mgr. Dušan Kapustík
riaditeľ
02 Up Slovensko s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava 2
31396674 Jedálne kupóny 29.01.2019 Mgr. Dušan Kapustík
riaditeľ
03 Hostinec Stráže nad Zvolenom
Stráž 9238
960 01 Zvolen
17896401 Spoločenské posedenie s občerstvením pri príležitosti Dňa učiteľov 11.02.2019 Mgr. Dušan Kapustík
riaditeľ
04 FAX COPY s.r.o.
Nám. SNP 18
960 01 Zvolen
31572961 Oprava kopírky Canon IR 1024A 11.02.2019 Mgr. Dušan Kapustík
riaditeľ
05 ŠEVT a.s.
Cementárenská 16
974 72 Banská Bystrica
31331131 Školské tlačivá 22.02.2019 Mgr. Dušan Kapustík
riaditeľ
06 Up Slovensko s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava 2
31396674 Jedálne kupóny 26.02.2019 Mgr. Dušan Kapustík
riaditeľ
07 Up Slovensko s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava 2
31396674 Jedálne kupóny 26.03.2019 Mgr. Dušan Kapustík
riaditeľ
08 Up Slovensko s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava 2
31396674 Jedálne kupóny 25.04.2019 Mgr. Dušan Kapustík
riaditeľ
09 Apollo 2 s.r.o.
Radoslav Maruška
Mierová 833/11
966 81 Žarnovica
50538802 kultúrno - metodický zájazd do Krakowa 03.05.2019 Mgr. Dušan Kapustík
riaditeľ
10 Up Slovensko s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava 2
31396674 Jedálne kupóny 27.05.2019 Mgr. Dušan Kapustík
riaditeľ
11 FAX COPY s.r.o.
Nám. SNP 18
960 01 Zvolen
31572961 Oprava kopírky Canon IR 1024A 03.06.2019 Mgr. Dušan Kapustík
riaditeľ
12 FAX COPY s.r.o.
Nám. SNP 18
960 01 Zvolen
31572961 PC pre kancelárske účely s inštaláciou 07.06.2019 Mgr. Dušan Kapustík
riaditeľ
13 Up Slovensko s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava 2
31396674 Jedálne kupóny 26.08.2019 Mgr. Dušan Kapustík
riaditeľ
14 L&R team s.r.o.
I. Krasku 15
960 01 Zvolen
47423161 Školenie BOZP a PO 28.08.2019 Mgr. Dušan Kapustík
riaditeľ
15 Peter Skubák - AD REM
Švabinského 16
851 01 Bratislava
11782889 učebnice a pracovné zošity cudzí jazyk 12.09.2019 Mgr. Dušan Kapustík
riaditeľ
16 Up Slovensko s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava 2
31396674 Jedálne kupóny 25.09.2019 Mgr. Dušan Kapustík
riaditeľ
17 Up Slovensko s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava 2
31396674 Jedálne kupóny 23.10.2019 Mgr. Dušan Kapustík
riaditeľ
18 Up Slovensko s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava 2
31396674 Jedálne kupóny 27.11.2019 Mgr. Dušan Kapustík
riaditeľ

FAKTÚRY ZA ROK 2019

Interné číslo Dodávateľ IČO Faktúrované plnenie Hodnota plnenia Zmluva Objednávka Dátum doručenia faktúry
01 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469 Hlasové služby - pevná linka
01.12.2018 - 31.12.2018
30,00€
vrátane DPH
č. 0355504 (2028832755) 07.01.2019
02 Up Slovensko s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava 2
31396674 Jedálne kupóny 1535,54€
vrátane DPH
01 / 2019 09.01.2019
03 EuroTRADING s.r.o.
Muškátová 38
040 01 Košice
44031483 Činnosť zodpovednej osoby GDPR na základe zmluvy č. 2018-Z06107 (01/2019) 58,80€
vrátane DPH
03 / 2018 16.01.2019
04 Špecializovaný liečebný ústav
MARÍNA, štátny podnik
Sládkovičova 311/3
962 37 Kováčová
00165476 Poskytnutie obedov pre učiteľov ZŠ za január 2019 38,20€
vrátane DPH
Zmluva o dielo 21.01.2019
05 Marian Medlen - JurisDat
Redakcia Škola - MEL
Ondavská 8
821 08 Bratislava 2
11821973 Predplatné časopisu Škola 2019 25,00€
vrátane DPH
03/1999 23.01.2019
06 ORANGE Slovensko a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270 Hlasové služby 55,99€
vrátane DPH
A 5856998 + A 1611134 24.01.2019
07 Up Slovensko s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava 2
31396674 Jedálne kupóny 965,54€
vrátane DPH
02 / 2019 30.01.2019
08 EuroTRADING s.r.o.
Muškátová 38
040 01 Košice
44031483 Činnosť zodpovednej osoby GDPR na základe zmluvy č. 2018-Z06107 (02/2019) 58,80€
vrátane DPH
03 / 2018 04.02.2019
09 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469 Hlasové služby - pevná linka
01.01.2019 - 31.01.2019
19,99€
vrátane DPH
č. 0355504 (2028832755) 06.02.2019
10 IVES Košice
Čsl. armády 20
04118 Košice
00162957 Služby STP APV 83,65€
vrátane DPH
P 68/2008 13.02.2019
11 FAX COPY s.r.o.
Nám. SNP 18
960 01 Zvolen
31572961 Oprava kopírky Canon IR 1024A 108,00€
vrátane DPH
04 / 2019 19.02.2019
12 ORANGE Slovensko a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270 Hlasové služby 55,99€
vrátane DPH
A 5856998 + A 1611134 25.02.2019
13 Špecializovaný liečebný ústav
MARÍNA, štátny podnik
Sládkovičova 311/3
962 37 Kováčová
00165476 Poskytnutie obedov pre učiteľov ZŠ za február 2019 9,55€
vrátane DPH
Zmluva o dielo 26.02.2019
14 Up Slovensko s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava 2
31396674 Jedálne kupóny 965,54€
vrátane DPH
06 / 2019 27.02.2019
15 IVES Košice
Čsl. armády 20
04118 Košice
00162957 Služby STP APV
---------------------------------------
UHRADENÉ PREDFAKTÚROU
pod por. č. 10/2019
0,00€
vrátane DPH
P 68/2008 28.02.2019
16 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469 Hlasové služby - pevná linka
01.02.2019 - 28.02.2019
19,99€
vrátane DPH
č. 0355504 (2028832755) 06.03.2019
17 EuroTRADING s.r.o.
Muškátová 38
040 01 Košice
44031483 Činnosť zodpovednej osoby GDPR na základe zmluvy č. 2018-Z06107 (03/2019) 58,80€
vrátane DPH
03 / 2018 11.03.2019
18 ORANGE Slovensko a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270 Hlasové služby 55,99€
vrátane DPH
A 5856998 + A 1611134 25.03.2019
19 Marian Medlen - JurisDat
Redakcia Škola - MEL
Ondavská 8
821 08 Bratislava 2
11821973 Predplatné časopisu Škola 2019
---------------------------------------
UHRADENÉ PREDFAKTÚROU
pod por. č. 5/2019
0,00€
vrátane DPH
03/1999 25.03.2019
20 Up Slovensko s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava 2
31396674 Jedálne kupóny 1041,54€
vrátane DPH
07 / 2019 27.03.2019
21 Jozef Cibula - Hostinec
Stráže nad Zvolenom
Stráž 3490/5
960 01 Zvolen
17896401 Občerstvenie pri príležitosti Dňa učiteľov 288,80€
vrátane DPH
03 / 2019 05.04.2019
22 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469 Hlasové služby - pevná linka
01.03.2019 - 31.03.2019
19,99€
vrátane DPH
č. 0355504 (2028832755) 08.04.2019
23 EuroTRADING s.r.o.
Muškátová 38
040 01 Košice
44031483 Činnosť zodpovednej osoby GDPR na základe zmluvy č. 2018-Z06107 (04/2019) 58,80€
vrátane DPH
03 / 2018 08.04.2019
24 Špecializovaný liečebný ústav
MARÍNA, štátny podnik
Sládkovičova 311/3
962 37 Kováčová
00165476 Poskytnutie obedov pre učiteľov ZŠ za apríl 2019 5,73€
vrátane DPH
Zmluva o dielo 08.04.2019
25 ORANGE Slovensko a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270 Hlasové služby 55,99€
vrátane DPH
A 5856998 + A 1611134 25.04.2019
26 Up Slovensko s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava 2
31396674 Jedálne kupóny 1155,54€
vrátane DPH
08 / 2019 26.04.2019
27 EuroTRADING s.r.o.
Muškátová 38
040 01 Košice
44031483 Činnosť zodpovednej osoby GDPR na základe zmluvy č. 2018-Z06107 (05/2019) 58,80€
vrátane DPH
03 / 2018 06.05.2019
28 Websupport, s.r.o.
Staré grunty 12
841 04 Bratislava
36421928 Custom hosting zsmarina.sk
od 22.05.2019 do 21.05.2020,
.sk doména zsmarina.sk
od 25.05.2019 do 24.05.2020
47,70€
vrátane DPH
19/2007 07.05.2019
29 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469 Hlasové služby - pevná linka
01.04.2019 - 30.04.2019
19,99€
vrátane DPH
č. 0355504 (2028832755) 09.05.2019
30 Websupport, s.r.o.
Staré grunty 12
841 04 Bratislava
36421928 Custom hosting zsmarina.sk
od 22.05.2019 do 21.05.2020,
.sk doména zsmarina.sk
od 25.05.2019 do 24.05.2020
---------------------------------------
UHRADENÉ PREDFAKTÚROU
pod por. č. 28/2019
0,00€
vrátane DPH
19/2007 13.05.2019
31 Apollo 2, s.r.o.
Mierová 833/11
966 81 Žarnovica
50538802 autobusová doprava, kultúrno - metodický zájazd do Krakowa zo SF 740,00€
vrátane DPH
09/2019 27.05.2019
32 ORANGE Slovensko a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270 Hlasové služby 55,99€
vrátane DPH
A 5856998 + A 1611134 27.05.2019
33 Up Slovensko s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava 2
31396674 Jedálne kupóny 885,74€
vrátane DPH
10 / 2019 28.05.2019
34 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469 Hlasové služby - pevná linka
01.05.2019 - 31.05.2019
20,71€
vrátane DPH
č. 0355504 (2028832755) 06.06.2019
35 Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
36631124 Predplatné školských časopisov Vychovávateľ SK,  Predškolská výchova,   Včielka 14,60€
vrátane DPH
06.06.2019
36 FAX COPY s.r.o.
Nám. SNP 18
960 01 Zvolen
31572961 Oprava kopírky Canon IR 1024A 61,20€
vrátane DPH
11/2019 07.06.2019
37 EuroTRADING s.r.o.
Muškátová 38
040 01 Košice
44031483 Činnosť zodpovednej osoby GDPR na základe zmluvy č. 2018-Z06107 (06/2019) 58,80€
vrátane DPH
03 / 2018 10.06.2019
38 FAX COPY s.r.o.
Nám. SNP 18
960 01 Zvolen
31572961 PC pre kancelárske účely s inštaláciou 704,40€
vrátane DPH
12/2019 12.06.2019
39 Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
36631124 Predplatné školských časopisov Vychovávateľ SK,  Predškolská výchova, Včielka
---------------------------------------
UHRADENÉ PREDFAKTÚROU
pod por. č. 35/2019
0,00€
vrátane DPH
17.06.2019
40 ŠEVT a.s.
Cementárenská 16
974 72 Banská Bystrica
31331131 Školské tlačivá 84,96€
vrátane DPH
05 / 2019 24.06.2019
41 ORANGE Slovensko a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270 Hlasové služby 55,99€
vrátane DPH
A 5856998 + A 1611134 24.06.2019
42 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469 Hlasové služby - pevná linka
01.06.2019 - 30.06.2019
19,99€
vrátane DPH
č. 0355504 (2028832755) 10.07.2019
43 EuroTRADING s.r.o.
Muškátová 38
040 01 Košice
44031483 Činnosť zodpovednej osoby GDPR na základe zmluvy č. 2018-Z06107 (07/2019) 58,80€
vrátane DPH
03 / 2018 10.07.2019
44 ŠEVT a.s.
Cementárenská 16
974 72 Banská Bystrica
31331131 Školské tlačivá
---------------------------------------
UHRADENÉ PREDFAKTÚROU
pod por. č. 40/2019
0,00€
vrátane DPH
19.07.2019
45 ORANGE Slovensko a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270 Hlasové služby 55,99€
vrátane DPH
A 5856998 + A 1611134 24.07.2019
46 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469 Hlasové služby - pevná linka
01.07.2019 - 31.07.2019
19,99€
vrátane DPH
č. 0355504 (2028832755) 12.08.2019
47 EuroTRADING s.r.o.
Muškátová 38
040 01 Košice
44031483 Činnosť zodpovednej osoby GDPR na základe zmluvy č. 2018-Z06107 (08/2019) 58,80€
vrátane DPH
03 / 2018 13.08.2019
48 KOMENSKY, s.r.o.
Park Mládeže 1
040 01 Košice
43908977 Sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus
12.07.2019 - 11.07.2020
18,00€
vrátane DPH
VK/09/08/011 16.08.2019
49 ORANGE Slovensko a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270 Hlasové služby 57,68€
vrátane DPH
A 5856998 + A 1611134 26.08.2019
50 Up Slovensko s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava 2
31396674 Jedálne kupóny 2215,54€
vrátane DPH
13 / 2019 27.08.2019
51 L&R team s.r.o.
I. Krasku 15
960 01 Zvolen
47423161 Školenie BOZP a PO 306,00€
vrátane DPH
14 / 2019 06.09.2019
52 EuroTRADING s.r.o.
Muškátová 38
040 01 Košice
44031483 Činnosť zodpovednej osoby GDPR na základe zmluvy č. 2018-Z06107 (09/2019) 58,80€
vrátane DPH
03 / 2018 09.09.2019
53 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469 Hlasové služby - pevná linka
01.08.2019 - 31.08.2019
19,99€
vrátane DPH
č. 0355504 (2028832755) 11.09.2019
54 ORANGE Slovensko a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270 Hlasové služby 55,99€
vrátane DPH
A 5856998 + A 1611134 24.09.2019
55 Up Slovensko s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava 2
31396674 Jedálne kupóny 1615,54€
vrátane DPH
16 / 2019 26.09.2019
56 Peter Skubák - AD REM
Švabinského 16
851 01 Bratislava
Distribučná agentúra AD REM
Mánesovo námestie 6
851 01 Bratislava V
11782889 učebnice a pracovné zošity cudzí jazyk 401,76 15 / 2019 07.10.2019
57 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469 Hlasové služby - pevná linka
01.09.2019 - 30.09.2019
19,99€
vrátane DPH
č. 0355504 (2028832755) 09.10.2019
58 EuroTRADING s.r.o.
Muškátová 38
040 01 Košice
44031483 Činnosť zodpovednej osoby GDPR na základe zmluvy č. 2018-Z06107 (10/2019) 58,80€
vrátane DPH
03 / 2018 09.10.2019
59 Up Slovensko s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava 2
31396674 Jedálne kupóny 1615,54€
vrátane DPH
17 / 2019 24.10.2019
60 ORANGE Slovensko a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270 Hlasové služby 55,99€
vrátane DPH
A 5856998 + A 1611134 24.10.2019
61 Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské nivy 48
821 09 Bratislava 2
31348262 Manažment školy v praxi - predplatné mesačníka
1/2020 - 12/2020
77,00€
vrátane DPH
25.10.2019
62 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469 Hlasové služby - pevná linka
01.10.2019 - 31.10.2019
19,99€
vrátane DPH
č. 0355504 (2028832755) 07.11.2019
63 EuroTRADING s.r.o.
Muškátová 38
040 01 Košice
44031483 Činnosť zodpovednej osoby GDPR na základe zmluvy č. 2018-Z06107 (11/2019) 58,80€
vrátane DPH
03 / 2018 07.11.2019
64 KOMENSKY, s.r.o.
Park Mládeže 1
040 01 Košice
43908977 Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie 1/2020 - 12/2020 198,72€
vrátane DPH
VK/09/08/011 07.11.2019
65 Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské nivy 48
821 09 Bratislava 2
31348262 Manažment školy v praxi
- predplatné mesačníka
1/2020 - 12/2020
---------------------------------------
UHRADENÉ PREDFAKTÚROU
pod por. č. 61/2019
0,00€
vrátane DPH
12.11.2019
66 ORANGE Slovensko a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270 Hlasové služby 55,99€
vrátane DPH
A 5856998 + A 1611134 25.11.2019
67 Mgr. Marianna Purdeková
Piešť I č. 179
962 12 Detva
51821800 posúdenie rizík na pracovicku, kategorizácia prác a LPP 240,00€
vrátane DPH
zmluva č. 63/2019 26.11.2019
68 Up Slovensko s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava 2
31396674 Jedálne kupóny 127,54€
vrátane DPH
18 / 2019 28.11.2019
69 ProCes s.r.o.
Tajovského 2
974 01 Banská Bystrica
31570879 Dodatok č.11 k Zmluve č. 2009/003/UL o predĺžení záručných a servisných podmienok do 31.12.2020 246,44€
vrátane DPH
05.12.2019
70 Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
36631124 Predplatné školských časopisov Vychovávateľ SK,  Predškolská výchova,   Včielka 22,20€
vrátane DPH
06.12.2019
71 EuroTRADING s.r.o.
Muškátová 38
040 01 Košice
44031483 Činnosť zodpovednej osoby GDPR na základe zmluvy č. 2018-Z06107 (12/2019) 58,80€
vrátane DPH
03 / 2018 06.12.2019
72 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469 Hlasové služby - pevná linka
01.11.2019 - 30.11.2019
19,99€
vrátane DPH
č. 0355504 (2028832755) 11.12.2019
73 KOMENSKY, s.r.o.
Park Mládeže 1
040 01 Košice
43908977 Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie 1/2020 - 12/2020
---------------------------------------
UHRADENÉ PREDFAKTÚROU
pod por. č. 64/2019
0,00€
vrátane DPH
11.12.2019
74 Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
36631124 Predplatné školských časopisov Vychovávateľ SK,  Predškolská výchova, Včielka
---------------------------------------
UHRADENÉ PREDFAKTÚROU
pod por. č. 70/2019
0,00€
vrátane DPH
13.12.2019
75 ProCes s.r.o.
Tajovského 2
974 01 Banská Bystrica
31570879 Dodatok č. 11 k Zmluve č. 2009/003/UL o predĺžení záručných a servisných podmienok do 31.12.2020
---------------------------------------
UHRADENÉ PREDFAKTÚROU
pod por. č. 69/2019
0,00€
vrátane DPH
18.12.2019